Major closest airports to Moscow Domodedovo Airport

The nearest international airport to Moscow Domodedovo Airport is Gomel Airport (GME / UMGG). Distance from Gomel Airport to Moscow Domodedovo Airport is 552 km.

The nearest Domestic airport to Moscow Domodedovo Airport is Zhukovsky International Airport (ZIA / UUBW). Distance from Zhukovsky International Airport to Moscow Domodedovo Airport is 22 km.

International airports near Moscow Domodedovo Airport

 • 552 km: Gomel Airport, (GME / UMGG)
 • 620 km: Kharkov Airport, (HRK / UKHH)
 • 656 km: Minsk International Airport, (MSQ / UMMS)
 • 687 km: Minsk International 1 Airport, (MHP / KMHP)
 • 733 km: Boryspil International Airport, (KBP / UKBB)
 • 747 km: Kyiv International Airport, (IEV / UKKK)
 • 752 km: Tartu Airport, (TAY / EETU)
 • 806 km: Dnepropetrovsk Airport, (DNK / UKDD)
 • 807 km: Vilnius Airport, (VNO / EYVI)
 • 857 km: Zaporozhye Airport, (OZH / UKDE)

Domestic airports near Moscow Domodedovo Airport

 • 22 km: Zhukovsky International Airport, (ZIA / UUBW)
 • 41 km: Moscow Airport, (MOW / )
 • 43 km: Moscow Vnukovo Airport, (VKO / UUWW)
 • 68 km: Sheremetyevo Airport, (SVO / UUEE)
 • 253 km: Ivanova Airport, (IWA / KIWA)
 • 275 km: Yaroslavl Airport, (IAR / )
 • 319 km: Lipetsk Airport, (LPK / )
 • 372 km: Tambov Airport, (TBW / )
 • 378 km: Nizhniy Novgorod Airport, (GOJ / UWGG)
 • 409 km: Voronezh Airport, (VOZ / UUOO)